Επενδυτικά σχέδια σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα οποιασδήποτε μορφής βρίσκονται μόνιμα στην πρώτη γραμμή των επενδυτικών σχεδίων μεγάλων επιχειρηματιών. Ωστόσω, απαιτούνται προσεκτικές και απόλυτα μελετημένες κινήσεις. Ο εκάστοτε εν δυνάμει επενδυτής θα πρέπει να μελετήσει με προσοχή τη θέση της μελλοντικής του επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη του την ακριβή χρήση της επένδυσης, αλλά και τις προοπτικές της περιοχής. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δώσει προσοχή στην αγορά και τους εμπορικούς παράγοντες που επικρατούν σε αυτή, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια πλήρως αποδοτική επένδυση. Οι συνθήκες της αγοράς, το ύψος των μισθωμάτων, οι γειτονικές χρήσεις, επηρεάζουν την επένδυσή σας και κυρίως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική διαπραγμάτευση του εγχειρήματός σας, έναν παράγοντα ζωτικής σημασίας για την απόδοση της επένδυσής σας.

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως αυτή η στιγμή δεν είναι κατάλληλη για να επενδύσεις στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης. Ωστόσω, η κρίση γεννά ευκαιρίες αρκεί να είμαστε εκεί την κατάλληλη στιγμή να την αξιοποιήσουμε. Οι υποτιμήσεις στην αγορά γης στα χρόνια της κρίσης ευνοούν σε σημαντικό βαθμό μεγάλες επενδύσεις στη χώρα μας και οι συνεργάτες της Domgreek με τη συνεχή ενημέρωση περί θεμάτων της αγοράς ακίνητης περιουσίας, σας βοηθούν να εντοπίσετε αυτές τις ευκαιρίες και να δώσετε στέγη στο μέλλον σας!

Διαβάστε περισσότερα

Για την Ελλάδα ο τουρισμός αποτελεί κύριο παράγοντα της οικονομικής ζωής του τόπου. Έτσι, ολοένα και περισσότερες επενδύσεις πραγματοποιούνται στον τομέα του τουρισμού από επιχειρηματίες της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και συγκροτήματα κατοικιών προς ολιγοήμερη μίσθωση έχουν δημιουργθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με τους επενδυτές να γνωρίζουν πολύ καλά τη μελλοντική απόδοση τέτοιων επενδύσεων προτού καν γίνει αντιληπτή από το ευρύ κοινό. Το συγκριτικά χαμηλό κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα και οι καιρικές συνθήκες του τόπου ευνοούν την προσέλκυση πολλών τουριστών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με αποτέλεσμα το σύνολο της χώρας να αποτελεί σημαντικό επενδυτικό πόρο για ντόπιους και ξένους επενδυτές. Η έκταση των ανεκμετάλλευτων περιοχών, όμως παραμένει μεγάλη, περιμένοντας εσάς να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια ολοκληρωμένη και αποδοτική επένδυση, με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της Domgreek.

Πέραν όμως της γεωγραφικής θέσης, της μορφολογίας και της ιστορίας της Ελλάδος, η οποία από μόνη της προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα επενδύσεων τουριστικού χαρακτήρα, υπάρχουν και ορισμένοι ακόμη παράγοντες που καθιστούν τη χώρα μας αποδοτική επενδυτική κίνηση. Σημαντικότερη εξ αυτών είναι η παραχώρηση άδειας παραμονής των επενδυτών στην Ελλάδα με την επιλογή της χώρας μας για την οποιαδήποτε μακροχρόνια επένδυση. Επιπλέον, μετά την υπογραφή του Νέου Αναπτυξιακού νόμου απλοποιήθηκε το ζήτημα της γραφειοκρατείας, με την ανάπτυξη επενδύσεων χωρίς ειδικές άδειες που κόστιζουν προς τους νέους επενδυτές σε χρόνο και χρήμα. Ακόμη, το σύνολο των επενδυτικών προγραμμάτων που βρίσκονται εν ενεργεία στην Ελλάδα, ευνοούν την διευκόλυνση τέτοιων επενδύσεων, καθώς δύναται να χρηματδοτηθεί μεγάλο μέρς της επένδυσης από αυτά. Απαιτείται, ωστόσω, η εκπόνηση και παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου προς τους επικεφαλείς του προγράμματος, προκειμένου να εκδοθεί η χρηματοδότησή του. Το σύνολο των μηχανικών και οικονομολόγων/φοροτεχνικών της Domgreek, αναλαμβάνουν ολόκληρη τη διαδικασία διεκδίκησης για την ένταξη στον προϋπολογισμό ενός τέτοιου προγράμματος.

Η δράση της Domgreek

Η Domgreek είναι ένα γραφείο που αποτελείται από ένα σύνολο επαγγαλματιών κάθε κλάδου (δικηγόροι, φοροτεχνικοί, λογιστές, οικονομολόγοι, μηχανικοί), προκειμένου να υποστηρίξει τους πελάτες της σε κάθε βήμα της επενδυτικής τους προσπάθειας. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έρευνα της αγοράς και την ολοκληρωμένη πρόταση προς τους πελάτες της για την αγορά γης κατάλληλης προς επαγγελματική εκμετάλλευση.

Διαβάστε περισσότερα

Βρίσκεται δίπλα στον επενδυτή σε κάθε βήμα της διαδικασίας, αναλαμβάνοντας το σύνολο της γραφειοκρατείας που απαιτείται. Πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της απαραίτητης οικοδομικής άδειας και το κατασκευαστικό τμήμα της Domgreek αναλαμβάνει την ανέγερση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων αδειών παροχής ρεύματος, ύδρευσης, φυσικού αερίου, τηλεφωνείας κλπ. Η συνεργασία του γραφείου μας με τα μεγάλα ασφαλιστικά γραφεία, σας βοηθά να εντοπίσετε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επένδυσής σας, ούτος ώστε να είναι πάντα ασφαλής.

Επιπλέον, μετά την πραγματοποίηση την επένδυσης, το γραφείο μας βρίσκεται δίπλα σας για την επαγγελματική και επιτυχημένη προώθηση της επιχείρησής σας στο διεθνή και εγχώρειο τύπο (ηλεκτρονικό και έντυπο). Συνεργάζεται με μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία προκειμένου να επιτυγχάνει τη συνεχή λειτουργία του ακινήτου σας και έρχεται σε άμεση επαφή με τους πελάτες που επιθυμούν να διαμείνουν σε αυτό. Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια χαρακτηρίζουν το γραφείο μας και για το λόγο αυτό βρισκόμαστε σε άμεση και συνεχή επαφή με εσάς για την ενημέρωσή σας σχετικά με τη λειτουργία της επένδυσής σας.

Η Domgreek βρίσκει τις ευκαιρίες για εσάς και τις αξιοποιεί με εσάς για μια υγιή και αποδοτική επένδυση!!!