Νομοθεσία

Το σύνολο της Νομοθεσίας μπορεί να ευνοεί την αγοραπωλησία στην Ελλάδα, ωστόσο, η γραφειοκρατεία είναι ένα θέμα που δημιουργεί ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Στο σημείο αυτό η Domgreek μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες στη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών, με το σύνολο των συνεργατών της (νομικούς, φοροτεχνικούς, μηχανικούς κλπ).

Γιατί να επιλέξω την Ελλάδα για την αγορά ακινήτου;

Μελετώντας κανείς τις διεθνείς νομοθεσίες περί ακινήτων, παρατηρεί πως η Ελληνική αποτελεί μια εκ των παλαιότερων και ασφαλέστερων εκ των ισχυόντων. Σε συνδυασμό, μάλιστα με μια σειρά νόμων της ΕΕ, δημιουργείται μια γερή βάση που ευνοεί την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. Μια βασική παράμετρος κατά τη μεταβίβαση ακινήτου στην χώρα μας είναι και η άμεση μεταβίβαση ποσοστού του οικοπέδου, αποκτώντας άμεσα δικαιώματα και υποχρεώσεις επι του οικοπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, κατά την αγορά ακινήτου από υπηκόους του εξωτερικού, δεν πραγματοποιείται έλεγχος και του ξένου κεφαλαίου και κυρίως δεν εμπίπτει σε επιπλέον φορολόγηση, γεγονός που καθιστά την Ελληνική αγορά ιδιαίτερα δελεαστική στους ξένους επενδυτές. Επιπλέον, στην Ελλάδα παρουσιάζονται χαμηλές κλίμακες φορολόγησης κατά τη αποδοχή κληρονομιάς και τη γονική παροχή.

Τέλος, η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από ξένους υπηκόους (ακόμη και των λεγόμενων Τρίτων χωρών) γίνεται ακόμη πιο δελεαστική, καθώς με την πραγματοποίησή της επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη, αλλά και στα μέλη της οικογενείας του η απόκτηση άδειας παραμονής (εαν πρόκειται για ακίνητο άνω των 250.000€), ή των πολλαπλών εισόδων στη χώρα, με την ενίσχυση της ελεύθερης μετακίνησης αυτών.

Το σύνολο της Νομοθεσίας μπορεί να ευνοεί την αγοραπωλησία στην Ελλάδα, ωστόσο, η γραφειοκρατεία είναι ένα θέμα που δημιουργεί ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Στο σημείο αυτό η Domgreek μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες στη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών, με το σύνολο των συνεργατών της (νομικούς, φοροτεχνικούς, μηχανικούς κλπ).

Φόροι μεταβίβασης και υπεραξίας

Κατά την πραγματοποίηση της αγοράς ενός ακινήτου ο νέος ιδιοκτήτης, είτε αυτός είναι ιδιώτης, εταιρεία /κατασκευαστής, υποχρεούται να καταβάλλει φόρο μεταβίβασης ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό 3% για ακίνητα οικοδομικής αδείας προ της 01.01.2006. Στην περίπτωση όπου η άδεια του ακινήτου έχει εκδοθεί μετά από την 01.01.2006 και ο αγοραστής είναι κατασκευαστής/ εταιρεία ο φόρος ανέρχεται σε ποσοστό 23%.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την αγοραπωλησία, φόρος επίσης επιβάλλεται και στον πωλητή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τον λεγόμενο φόρο υπεραξίας της τάξεως του 15% επί του κέρδους που προκύπτει από τη διαφορά τιμής μεταξύ κτήσης και πώλησης του ακινήτου (μετά την 01.01.2014). Στην περίπτωση όπου το προς πώληση ακίνητο είχε αποκτηθεί από τον πωλητή πριν από το 1995, αυτός απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου υπεραξίας και εφαρμόζεται ένα σύνολο συντελεστών για τα χρόνια παρακράτησης του ακινήτου.

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Μετά την απόκτηση, του ακινήτου, επιβάλλεται ο ετήσιος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), ο οποίος αφορά τόσο ιδιώτες όσο και κατασκευαστές που είναι κάτοχοι ακινήτων – κτισμάτων , οικοπέδων, αγροτεμαχίων, ακόμη και κλειστών χώρων στάθμευσης, αποθηκών και πισίνας.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάλλεται σε πρόσωπα φυσικού και νομικού δικαίου και διακρίνεται σε δυο κατηγορίες:

  • ''Κύριος'' ο οποίος αφορά όλα τα είδη δικαιωμάτων επί των ακινήτων και το ύψος του καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, τα οποία σε συνδυασμό με ορισμένους συντελεστές διαμορφώνουν το τελικό ποσό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι η τιμή ζώνης, η χρήση του ακινήτου, η παλαιότητα, η επιφάνεια, ο όροφός του και ο αριθμός των προσόψεών του.
  • ''Συμπληρωματικός'', ο οποίος αποτελεί μια μορφή φόρου πολυτελείας και εφαρμόζεται στα ακίνητα αξίας υψηλότερης των 300.000€/ ανά ιδιοκτήτη και υπολογίζεται με βάση ορισμένους συντελεστές το ύψος των οποίων ανέρχεται από προϋποθέσεις μεταξύ 0,1%- 1%.