Γενικές πληροφορίες

Επιθυμώντας να πραγματοποιήσει κανείς μια αγοραπωλησία στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει εξετάσει όλες τις παραμέτρους και τα στοιχεία που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίσει την επένδυσή του. Υπάρχουν λοιπόν, ορισμένες πληροφορίες που πρέπει ο κάθε εν δυνάμει αγοραστής ή πωλητής να γνωρίζει και η Domgreek είναι εδώ για να σας προσφέρει τις γνώσεις και τις συμβουλές της σε οτιδήποτε χρειαστείτε.

Χρήσιμες πληροφορίες

Συνοπτικά, μπορούμε να σας παρουσιάσουμε ορισμένες έννοιες που ίσως σας φανούν χρήσιμες κατά τη μελέτης σας για την αγορά στην Ελλάδα.

 • Αγοραπωλησία: με τον όρο αυτό νοείται η διαδικασία μεταβίβασης πλήρους κυριότητας του ακινήτου από τον πωλητή στον αγοραστή, αφού ο δεύτερος καταβάλλει το συμφωνηθέν αντίτιμο.
Διαβάστε περισσότερα
 • Εξ αδιαιρέτου κτήση: αφορά την κτήση ενός ακινήτου από περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες.
 • Πλήρης Κυριότητα: χαρακτηρίζεται η ιδιοκτησία επί του ακινήτου, όταν ο ιδιοκτήτης αξιοποιεί το ακίνητο με οποιδήποτε νόμιμο τρόπο αυτός θελήσει.
 • Οικόπεδο: είναι οποιαδήποτε έκταση βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Στην περίπτωση οικοπέδων θα πρέπει ο κάθε αγοραστής να ελέγξει το Συντελεστή Δόμησης (ΣΔ*επιφάνεια οικοπέδου) του οικοπέδου, ο οποίος αναφέρεται στο ποσοστό επί του οικοπέδου που επιτρέπεται να δομηθεί και το Συντελεστή κάλυψης (ΣΚ*επιφάνεια οικοπέδου), ο οποίος αφορά το ποσοστό της επιτρεπόμενης επιφάνειας που μπορεί να καλύψει το κτίριο επί του οικοπέδου.
 • Αγροτεμάχιο: αφορά εκτάσεις γης, οι οποίες βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως
 • Πολεοδομικοί κανονισμοί: πρόκειται για το σύνολο των προδιαγραφών που έχουν ορισθεί από την πολεοδομική αρχή της πόλης, μέσω του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδιασμού της πόλης και αφορούν τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, τις επιτρεπόμενες χρήσεις του, του συντελεστές δόμησης και κάλυψης (σε περίπτωση οικοπέδου) και γενικά το σύνολο των στοιχείων που αφορούν την οργανωμένη και ορθολογική ένταξη του ακινήτου σας στο χώρο.
 • Τιμή εκκίνησης: η τιμή εκκίνησης ενός ακινήτου εξαρτάται από το εάν το ακίνητο εμπίπτει σε περιοχές όπου έχει ισχύ το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν, η αξία εκκίνησης του ακινήτου καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ στη δεύτερη βάσει ορισμένων συντελεστών καθορισμένων από την τοπική εφορία.
 • Αντικειμενική αξία: είναι η αξία που προσδίδεται σε κάθε ακίνητο από τον πολλαπλασιαμό της τιμής εκκίνησης της αξίας του ακινήτου με ορισμένους συντελεστές, καθορισμένους από την Πολιτεία.
 • Εμπορική αξία: αποτελεί την τιμή που τελικά συμφωνείται μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή ως αντίτιμο για τη μεταβίβσαση του ακινήτου.
 • Φορολογικές εκδόσεις: κατα τη διαδικασία μιας αγοραπωλησίας, τα μέλη της διαδικασίας αμφότερα είναι υποχρεωμένα να κάνουν τις απαραίτητες δηλώσεις στην εφορία για την καταβολή των απαραίτητων φόρων (όπως φόρος μεταβίβασης και φόρος υπεραξίας)
 • ΑΦΜ: με την επίδειξη της αστυνομικής μας ταυτότητας, μπορεί κανείς εύκολα να αποκτήσει τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου, από την αρμόδια οικονομική αρχή. Πρόκειται για έναν αριθμό μοναδικό για κάθε πολίτη και αποτελεί κατά κάποιον τρόπο την οικονομική ταυτότητα του κάθε Έλληνα πολίτη. Στην περίπτωση όπου κάτοικος του εξωτερικού επιθυμεί να πραγματοποιήσει αγορά ή οποιαδήποτε επένδυση στην Ελλάδα, υποχρεούται στην έκδοση ΑΦΜ.
 • Apostille: με τον όρο αυτό νοείται η σφραγίδα από κάποια επίσημη υπηρεσία, η οποία νομιμοποιεί τη γνησιότητα του οποιοδήποτε εγγράφου για την άμεση χρήση αυτού σε άλλη χώρα.

Τι πρέπει να γνωρίζω κατά την αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα?

Κατά την αγοραπωλησία ενός ακινήτου στην Ελλάδα προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα, τα οποία η Domgreek είναι σε θέση να σας τα απαντήσει υπεύθυνα και ουσιαστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αναγκαία η χρήση του δικηγόρου;

Η διαδικασία της αγοραπωλησίας αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία μεταβίβασης διακαιωμάτων επί του ακινήτου, γεγονός που μπορεί να επιφυλάσσει κινδύνους τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον πωλητή, εάν δε γνωρίζει ποιες παραμέτρους πρέπει να εξετάσει. Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται ως αναγκαία η ύπαρξη του δικηγόρου. Να σημειωθεί πως παλαιότερα η παράσταση δικηγόρου ήταν αναγκαία σε κάθε περίπτωση. Πλέον, δεν υποχρεούται κανείς να χρησιμοποιήσει δικηγόρο, ωστόσο, η παρουσία του φαίνεται ιδιαίτερα αναγκαία. Με τη παρουσία του διασφαλίζεται η εγκυρότητα της διαδικασία και επιτυγχάνεται ο ολοκληρωμένος, έγκυρος και έγκαιρος τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία την αγοραπωλησίας το συντομότερο δυνατό. Η Domgreek, συνεργαζόμενη με έμπειρους δικηγόρους εξειδικευμένους σε ζητήματα ακινήτων, είναι δίπλα σας καθ' όλη τη διαδικασία αγοραπωλησίας συμβουλεύοντάς σας σε κάθε βήμα της.

Η αναγκαιότητα του συμβολαιογράφου

Η σύνταξη του τελικού συμβολαίου μεταβίβασης αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του συμβολαιογράφου και νομική αναγκαιότητα, ο οποίος συντάσσει ένα επίσημο έγγραφο που διασφαλίζει τα συμφέροντα και των δυο πλευρών αγοραπωλησίας. Ο συμβολαιογράφος είναι υποχρεωμένος να διαβάσει λεπτομερώς το συμβόλαιο στους συμβαλλομένους και θα πρέπει να διαπιστώσει πως έγινε κατανοητό και από τις δυο πλευρές προκειμένου να μην υπάρξουν προβληματισμοί στην πορεία. Έπειτα υπό την παρακολούθηση του δικηγόρου υπογράφεται το συμβόλαιο για την τελική μεταβίβαση ιδιοκτησίας του ακινήτου και καταβάλλεται το συμφωνηθέν τίμημα. Το γραφείο μας, σας παρέχει συνεργασία με έμπειρους συμβολαιογράφους, οι οποίοι θα διασφαλίσουν την έγκυρη και γρήγορη σύνταξη του συμβολαίου.

Τι έξοδα θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της αγοραπωλησίας ;

Στην περίπτωση όπου επιθυμείτε να αγοράσετε ακίνητο στην Ελλάδα θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι ότι θα επιβαρυνθείτε αρχικά με τα έξοδα του μεσιτικού γραφείου, όπου θα σας έχει υποδείξει το ακίνητο που τελικά επιλέξατε. Η αμοιβή του γραφείου συμφωνείται κατά την υπογραφή της εντολής υπόδειξης ακινήτου, όπως αυτή ορίζεται στα πλαίσια της αγοράς (πλέον το ΦΠΑ). Εν συνεχεία, ο δικηγόρος που θα χρειασθεί κατά τη διαδικασία αποτελεί κόστος που επιβαρύνει τον αγοραστή. Το ύψος της αμοιβής του εξαρτάται απο τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρέχει, και συμφωνείται μεταξύ αυτού και του πελάτη. Επιπλέον, η αμοιβή του συμβολαιογράφου εμπίπτει στα έξοδα του αγοραστή, όπως αυτή είναι καθορισμένη από το Νόμο και είναι ίδια για όλους στο ύψος του 0,8% επί της αξίας του ακινήτου (πλέον το ΦΠΑ 23% για ακίνητα άνω των 120.000€). Ακόμη, κατά την αγορά επιβάλεται στον αγοραστή και ο φόρος μεταβίβασης, ο οποίος μετά το 2014 έχει ορισθεί στο 3% επί της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή καταγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη. Τέλος, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να μεταγράψει το ακίνητο που αποκτά στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, γεγονός που τον επιβαρύνει κατά 0,475% - 0,575% (πλέον ΦΠΑ).

Εάν είστε στη θέση του πωλητή τα έξοδα που σας επιβαρύνουν αρχικά αφορούν τις υπηρεσίες του μηχανικού, ο οποίος χρησιμοποιείται για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού περί μη αυθαιρεσίας (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ήδη) και η αμοιβή του συμφωνείται μεταξύ των μερών. Επίσης, σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται, επιβάλλεται στον πωλητή και ο φόρος υπεραξίας, τον οποίο υποχρεούται να καταβάλει σε περίπτωση όπου έχει αποκτήσει ο ίδιος το προς πώληση ακίνητο μετά το 1995. Στη σημείο αυτό να σημειωθεί πως ο δεδομένος φόρος έχει ανασταλλεί έως 31/12/2016.

Χρήσιμοι διαδικτυακοί τόποι

Οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε για ζητήματα ακινήτων δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, ωστόσω, σας προτείνουμε ορισμένους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμοι για να λάβετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ακινήτων και τις διαδικασίες αγοραπωλησίας.

Διαβάστε περισσότερα

 Για πιο εξειδικευμένες πληροφορίες επισκεφθείτε: