Κρήτη

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το τέταρτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Βρίσκεται 160χλμ. νότια της ηπειρωτικής χώρας και βρέχεται από το Κρητικό και το Λυβικό Πέλαγος. Ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 620.000 κατοίκους. Χωρίζεται σε 4 ξεχωριστούς νομούς.

Στην Κρήτη Αναπτύχθηκε και άκμασε ο Μινωικός πολιτισμός (3000π.Χ. -1400π.Χ.). Εντελώς αυτάρκης και με πολύ μικρά ποσοστά ανεργίας στηρίζει την οικονομία της στην γεωργία, την επεξεργασία-συσκευασία και την παροχή υπηρεσιών.